• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Υπηρεσίες

 • Home

A. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ-ΒΕΡΑΝΤΑΣ ή ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ

Τα βήματα που ακολουθούνται σε μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη είναι τα εξής:

 • Αυτοψία του χώρου του έργου
 • Καθορισμός του στόχου του έργου, των χώρων χρήσης, του στυλ και του προϋπολογισμού, σε συνεργασία με τον πελάτη
 • μέτρηση όλων των απαραίτητων παραμέτρων, σχεδίαση της κάτοψης του χώρου και αποτύπωση των ήδη υπαρχόντων φυτικών και στατικών στοιχείων.
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με άξονες την αισθητική, την λειτουργικότητα και τις επιθυμίες του πελάτη. Η επιλογή των φυτικών ειδών γίνεται με γνώμονα την ικανότητα προσαρμογής τους στις δεδομένες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Επίσης δίδονται
 • εναλλακτικές επιλογές.
 • Επίσκεψη σε φυτώριο για άμεση επαφή με τα φυτά και τελική επιλογή τους
Β.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Συντηρούμε ιδιωτικούς και κοινόχρηστους κήπους, βεράντες, χώρους πρασίνου επαγγελματικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ταρατσόκηπους και έργα πρασίνου οποιασδήποτε κλίμακας.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χώρου, τις απαιτήσεις του πελάτη και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό καταρτίζεται ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασιών με στόχο την σωστή διαχείριση και διατήρηση των χώρων πρασίνου.

 • Η πιστή τήρηση του συμφωνημένου προγράμματος συντήρησης.
 • Καταγραφή και έκθεση εργασιών της κάθε επίσκεψης.

Οι εργασίες συντήρησης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 • Άρδευση
 • Κλαδέματα
 • Φυτοπροστασία
 • Λίπανση
 • Ζιζανιοκτονία

‘Ολες οι εργασίες συντήρησης προσφέρονται είτε στα πλαίσια ετήσιων προγραμμάτων είτε μεμονωμένα.

5€ έκπτωση με την εγγραφή σας στο Newsletter μας!*

*Η έκπτωση ισχύει για την πρώτη παραγγελία σας